Na fakturze nie ma konieczności umieszczania podpisu, ani pieczątki. Obligatoryjne elementy faktury reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Więcej: Gazetaprawna.pl